• Neem ik de juiste acties om mijn zieke medewerkers weer aan het werk te krijgen?
  • wat mag ik van mijn zieke werknemer verwachten?
  • Ik snap niet waarom je met dit ziektebeeld niet kan werken.
  • Hoe ga ik met mijn zieke werknemer in gesprek?
  • Het ziektetraject duurt veel te lang en nu?
  • Help, mijn werknemer is langdurig ziek, ik krijg allemaal verschillende adviezen maar hoe bereik ik het einddoel?
  • Tien langdurig zieke werknemers, daar gaat mijn winst

DOSSIERCHECK

Twijfelt u of de verzuimdossiers binnen uw bedrijf op orde zijn of wilt u dat een
onafhankelijke derde met een arbeidskundige blik meekijkt in het dossier, dan is een dossiercheck of re-integratietoets na 3 maanden en vervolgens iedere 3 maanden aan te raden. 

Deze check bestaat uit een digitale of een papierendocumenten toets. Beoordeeld wordt of de vereiste documenten tijdig en compleet ingevuld zijn. Daarnaast ontvangt u ook advies vanuit mijn arbeidskundige expertise of het einddoel realistisch is en welke vervolgacties in het dossier moeten plaatsvinden. Hiermee voorkomt u onnodig langdurig verzuim of onjuiste acties die leiden tot een loonsanctie. Elk verzuimdossier binnen uw organisatie zal voorzien zijn van een einddoel, inschatting van de verzuimduur en de benodigde acties. Het gezamenlijke einddoel is het uitgangspunt van de verdere verzuimbegeleiding.

BEGELEIDING BIJ COMPLEXE VERZUIMDOSSIER

Naast een dossiercheck zijn er ook situaties waarbij het advies op papier niet voldoende is. Dit zijn vaak de zogenaamde “hoofdpijndossiers”.

Advies bij langdurig verzuim kunt u inzetten als u merkt dat u er met uw werknemer niet uitkomt. U heeft bijvoorbeeld geen overeenstemming over het einddoel of er dreigt een conflictsituatie. In deze situatie vindt na een dossiercheck een of meerdere gesprekken plaats met werknemer en/of leidinggevende. Het resultaat is dat helder is welke acties nodig zijn om het einddoel te behalen.

Allemaal vragen en gedachten die door uw hoofd kunnen schieten als het gaat om ziekteverzuim en de begeleiding van uw werknemers. Dit is nou net niet waarvoor u een bedrijf bent gestart, maar wel voor verantwoordelijkbent. ManonsAdvies adviseert u bij de begeleiding van verzuim op een pragmatische manier bij hetbehalen van het optimale eindresultaat.

Hiervoor is de inzet van bovenstaande producten mogelijk. Na een vrijblijvende kennismaking ontvangt u een offerte met de inzet van producten die passen binnen uw bedrijf.

Copyright © 2020 Manons Advies