Uw partner bij aanpak verzuim en behoud van werkplezier

In ieder bedrijf komt verzuim en arbeidsongeschiktheid voor, de mate waarin dit voorkomt verschilt per bedrijf en per branche. ManonsAdvies kijkt samen met u vooruit en signaleert risico’s en kansen die binnen uw bedrijf aanwezig zijn om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het 
werkplezier te behouden. Hiervoor is de inzet van onderstaande producten mogelijk. Na een
vrijblijvende kennismaking ontvangt u een offerte met de inzet van producten die passen binnen uw
bedrijf.

AANPAK VERZUIM

Vindt u het verzuim binnen uw bedrijf te hoog, heeft u loonsancties van het UWV of weten uw leidinggevenden onvoldoende hoe zij het verzuim op hun afdeling kunnen voorkomen of beïnvloeden dan biedt ManonsAdvies diverse producten aan. In een vrijblijvend gesprek licht ik de producten met de daarbij behorende resultaatverwachting graag toe. Hieronder volgt een (niet-uitputtende) opsomming van producten:

BEHOUD VAN WERKPLEZIER

Naast een dossiercheck zijn er ook situaties waarbij het advies op papier niet voldoende is. Dit zijn vaak de zogenaamde “hoofdpijndossiers”.

Advies bij langdurig verzuim kunt u inzetten als u merkt dat u er met uw werknemer niet uitkomt. U heeft bijvoorbeeld geen overeenstemming over het einddoel of er dreigt een conflictsituatie. In deze situatie vindt na een dossiercheck een of meerdere gesprekken plaats met werknemer en/of leidinggevende. Het resultaat is dat helder is welke acties nodig zijn om het einddoel te behalen.

Copyright © 2020 Manons Advies